KARAKTER

De kuvasz is van oorsprong een bewaker van kudde en erf.

Thans is hij nog steeds een zéér goede waakhond. Hij is zéér intelligent.

Tegenwoordig wordt hij als gezinshond gehouden. De kuvasz is zéér trouw aan zijn baas en zijn gezin.

Hij blaft enkel als hij dit nodig acht.

Een kuvasz wordt vaak als dominant en onafhankelijk omschreven en daarom moeilijk van karakter. Vele kuvaszeigenaars zullen het tegendeel beweren.

Een kuvasz heeft nood aan een consequente opvoeding. Dit is echter een regel die voor alle hondenrassen geldt en niet enkel voor de kuvasz. Eenmaal een consequente opvoeding genoten, vormt hij een evenwichtige hond die zéér trouw is aan zijn baas en zijn gezin en voor hen door het vuur gaat.

De kuvasz heeft een zéér rustig karakter. Hij kan perfect in een gezin met kinderen functioneren.

Dat hij een tikkeltje eigenwijs is, kan tot slot niet ontkend worden. Hij is soms een tikkeltje selectief doof.