HISTORIEK

De naam kuvasz betekent ‘gewapende bewaker van de adel’.

Men beweert dat de kuvasz oorspronkelijk uit Tibet of Turkije kwam. Eén veronderstelling is dat de kuvasz met rondtrekkende herders uit Turkije is meegekomen. Deze theorie wordt ondersteund door het feit dat de naam afgeleid is van het woord ‘Kavas’ wat bewaker betekent.

De kuvasz verscheen op het toneel toen in het verleden de Hongaarse staats- en adellieden bang waren voor aanslagen op hun leven. Ze vertrouwden enkel nog op hun honden. Het bezit van een kuvasz was trouwens maar voor enkelen weggelegd.

In de 15e eeuw, en met name tijdens de regering van Mathias Corvino (1443-1490), werd de kuvasz officieel tot waakhond van de koning en de adel uitgeroepen. Pas later, toen de koning besliste een roedel kuvaszok op zijn jachtterrein te Siebenbergen te houden, kreeg hij ook de functie van jachthond.

Lang na de regering van Mathias Corvino, toen de kuvasz zich verspreid had onder de bevolking, werd hij een herdershond.